Search
  • sandterne

Høst tid


Så er det høsttid. Normalt forbinder vi høsten med sol og sensommer, men lige nu høstes der i en af vore intensivt dyrkede områder, nemlig skoven.

Vintertiden er tidspunktet hvor vi kører vores store maskiner ud i skoven. Her skal overskuddet nu høstes af de anstrengelser der blev gjort for 40 - 50 år siden. hvor skoven blev plantet.

Det betyder at skoven ligner noget der er løgn.

Alt er kørt op i skovbunden og sporene fra de store maskiner, forsvinder ikke igen i vores levetid. Min skovtur er med andre ord blevet en dyr fornøjelse for mig, for jeg er nødt til at snakke med min psykolog, hver gang jeg kommer hjem.

Danmark består af ca. 14 % skov, hvor af langt det meste dyrkes som landbrug i en eller anden form.

Danmark har i øvrigt tilsluttet sig et mål om at stoppe nedgangen i biodiversitet, altså artsrigdommen, her i landet, inden 2020.

Det er der ikke noget der tyder på vi lykkedes. Ej heller selv om der nu er udlagt forsvindende lidt skov som "urørt skov" (men dog historisk meget!)

Men det er netop den urørte skov der vil hjælpe os på biodiversitets fronten. Gamle træer indeholder helt utroligt meget liv og det samme gør døde træer.

Der ud over er urørt skov for mig at se en samfundsgevinst, da det er her stressede mennesker kan hente den mest effektive form for afstressning.

Det bedste vi kan gøre for naturen og for os selv som mennesker (og vores børn!) er altså at lade skoven stå og flyde, til ingen verdens nytte.

#skov #Natur

73 views0 comments

Recent Posts

See All